Nasledujúce firmy či spoločnosti používajú pri vývoji a práci tiež zariadenia zakúpené u nás. Ide najmä o letovacie stanice, systémy horúcovzdušného spájkovania vrátane ďalšieho príslušenstva pre spájanie spájkovaním, mikroskopy, laboratórne zdroje alebo batériové testery.
 
 
3E Automotive s.r.o.
ABB s.r.o.
Akademie Věd ČR
Arvato services k.s.
ASUS Czech Service s.r.o.                  
AWS slovákia s.r.o.
AŽD Praha s.r.o.
BRITEX-CZ s.r.o.
C.P.A. Czech s.r.o.
Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o.
České vysoké učení technické v Praze
ELVIRA spol s.r.o.
EPRONA a.s.
Foxconn Slovakia s.r.o.
Fyzikální ústav Univerzity Karlovy
Hettich ČR k.s.
Hronovský s.r.o.
Jablotron Holding
Macwell s.r.o.
MEOPTA-optik s.r.o.
Michal Vesely s.r.o.
Murr CZ s.r.o.
NAM system a.s.
Neumatic cz s.r.o.
NEWAYS Slovakia a.s.
NWT a.s.
Orkomi s.r.o.
PEGATRON CZECH s.r.o.
PE-PE final s.r.o.
Pure Bohemia s.r.o.
Retia a.s.
SAB trafo s.r.o.
SOPO Motor s.r.o.
SOPO s.r.o.
Technická univerzita v liberci
Teleplan Prague, s.r.o.
Univerzita Karlova Praha
Univerzita Palackého v Olomouci
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
VISHAY Electronic s.r.o.
VUES Brno s.r.o.
Vysoká škola chemicko - technologická Praha
Vysoké učení technické v Brně
Walmark a.s.

* * * * *   a mnoho dalších   * * * * *
              máj 2015
Sme tu s vami už 20 rokov
Sme tu s vami už 20 rokov

Sme tu s vami už 20 rokov

Za tú dobu sme ušli pekný kus cesty. Ak vás zaujíma náš príbeh, čítajte viac. Ďakujeme za vašu priazeň!