Inštitút zapožičanie neslúži na vypožičanie prístrojov na realizácii Vašej práve vykonávanej zákazky, ale pre odskúšanie prístroje priamo vo Vašich podmienkach a s konkrétnym materiálom, ktorý potrebujete spracovávať. Keď mu prístroj počas zápožičky nebude spĺňať očakávania, môžete ho podľa nižšie popísaných pravidiel vrátiť.

Výpožička je jednou z troch možností, ako overiť prácu strojov s Vašimi surovinami (najmä dávkovacie, navažovacie, baliace stroje a zváračky). Môžete využiť ďalšie možnosti:

Po predchádzajúcom ohlásení navštíviť aj s materiálom náš showroom, kde Vám náš technik vybraný stroj zadarmo predstaví a predvedie v činnosti s Vašou surovinou, poprípade predvedie iný, vhodnejší stroj.

Zašlite k nám surovinu pre vykonanie testov balíkom. Zadarmo otestujeme materiál na konkrétnom stroji a informujeme Vás o vhodnosti použitia - fotografie, video prípadne informácie o rýchlosti či presnosti procesu s konkrétnou surovinou.
Pre voľbu uvedených možností, kontaktujte prosím naše servisné oddelenie.


U zariadení typu pájka, spájkovacie stanice, teplovzdušná pištoľ, rezačka polystyrénu, čistička vzduchu, tavná pištole a iných zariadení podobného charakteru, dochádza aj voľným odskúšaním k viditeľnému opotrebeniu. Pokiaľ bude zapožičaný výrobok vrátený s viditeľným opotrebovaním a teda nie v pôvodnom stave, bude okrem požičovného účtovaný poplatok tiež za servis či výmenu opotrebované časti.

Podmienky zapožičania výrobku

     Vybrané zariadenia z nášho sortimentu Vám ponúkame na zapožičanie, aby ste si ich mohli vyskúšať priamovo Vašej prevádzke a v konkrétnej aplikácii. Ponuka sa týka najmä dávkovacích systémov, pretože práve u nich je testovanie vzhľadom ku komplexným väzbám na ostatné prvky a parametre zostavy najdôležitejšie.Aktuálny zoznam produktov, ktoré ponúkame k zapožičaniu, nájdete tu: pokiaľ tu:
       Nenájdete prístroj, ktorý by ste chceli požičať, neváhajte nás kontaktovať; pokúsime sa Vám vyjsť v ústrety. Sú však výrobky, ktoré naozaj zapožičať nemožno, lebo pri ich použití dochádza k priamemu styku s dlašími predmetmi, kvapalinami a pod. Preto nemožno výrobok uviesť do pôvodného stavu.

    Pri dohodnutí výpožičky dostanete dohodnutý výrobok tak, ako by ste si ho zakúpili v e-shope. Bude sa jednať o nový otestovaný výrobok. Zaplatíte plnú cenu, ktorá sa stáva po dobu zápožičky zálohou oproti požičanej veci. Požičovné je dohodnuté na 7 (sedem) kalendárnych dní počnúc dňom, kedy došlo k prevzatiu veci. Cena nájmu je v prípade vrátenia tovaru stanovená podľa výrobku v rozmedzí 20€ až 240€ bez DPH podľa týchto cenových hladín*:

výrobky v cene bez DPH od 1€ do 179€ za 20€ bez DPH
výrobky v cene bez DPH od 180€ do 600€ za 40€ bez DPH
výrobky v cene bez DPH od 601€ do 1000€ za 80€ bez DPH
výrobky v cene bez DPH od 1001€ do 2000€ za 120€ bez DPH
výrobky v cene bez DPH od 2001€ do 3200€ za 160€ bez DPH
výrobky v cene bez DPH od 3201€ do 4000€ za 200€ bez DPH
výrobky v cene bez DPH nad 4001€ za 240€ bez DPH
 

 
​* Pri niektorých produktoch nemusí cena zápožičky zodpovedať tabuľkovým cenám, a to z dôvodu komplikované kontroly a manipulácie pri vrátení tovaru.

Ak sa Vám počas testovania prístroj osvedčí a rozhodnete si ho nechať, neplatíte žiadne požičovné. Ak sa po ukončení skúšok rozhodnete produkt vrátiť, bude Vám vrátená záloha ponížená o požičovné a náklady súvisiace s prepravou smerom k Vám. Ak boli na zaplatenie požičiavaných komodít použité platobné metódy vyžadujúce poplatky za prevod prostriedkov (PayPal, GoPay), budú tieto poplatky odpočítané od vrátenej sumy (PayPal - 4,5%, GoPay - 2%). Náklady na dopravu vráteného tovaru smerom k nám idú na ťarchu vypožičiavateľa. Tovar je bezpodmienečne nutné vracať v pôvodnom, nepoškodenom obale (inak bude účtovaný poplatok 16-40€ bez DPH) a so všetkým príslušenstvom, ktoré bolo súčasťou zapožičaného produktu. Vrátené produkty musia byť funkčné, nesmú byť mechanicky, vizuálne či inak poškodené. Ak boli s požičiavaným tovarom dodané aj iné produkty, ku ktorým nebola dohodnutá zápožička, zostávajú tieto vo Vašom vlastníctve a nie je ich možné bez objektívnych dôvodov vrátiť. Uvedené sa týka aj spotrebného materiálu potrebného na testovanie zapožičaných prístrojov, ako sú statické zmiešavače, dávkovacie ihly, hadicové rozvody predávané na metre alebo kartuše.

     Pri všetkých produktov, ktoré je možné zapožičať, nájdete v eshope modrý rámček s poznámkou Zapožičať výrobok. U takto označeného výrobku môže byť po vložení do košíka jednoducho dohodnutá zápožička voľbou začiarknutia "Chcem zapožičať" u konkrétneho tovaru v košíku. V predvolenom stave je táto voľba neoznačená, čo znamená bežný nákup položky podľa štandardných podmienok. Zapožičať je samozrejme možné niekoľko rôznych položiek alebo viac kusov jednej položky.
Sme tu s vami už 20 rokov
Sme tu s vami už 20 rokov

Sme tu s vami už 20 rokov

Za tú dobu sme ušli pekný kus cesty. Ak vás zaujíma náš príbeh, čítajte viac. Ďakujeme za vašu priazeň!