Část výrobků v naší nabídce není určena pro spotřebitele, ale pro průmyslové užití (např. celá nabídka "Balící technika a obaly"). Tyto produkty nejsou  určené k nabídce spotřebiteli ani u nich nelze užívání spotřebitelem rozumně předvídat a proto se na ně nevztahuje zákon  Č. 102/2001 SB. o obecné bezpečnosti výrobků. Zajištění bezpečnosti práce s těmito průmyslovými přístroji podléhá stejnému režimu jako nasazení v průmyslovém provoze a tedy několika právním normám zajišťující bezpečnost provozu a bezpečnost práce s těmito výrobky. Zejména pro osoby, které mohou být ohroženy při užití výrobku, zejména děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Jsme tady s vámi už 20 let
Jsme tady s vámi už 20 let

Jsme tady s vámi už 20 let

Za tu dobu jsme ušli pěkný kus cesty.
Pokud vás zajímá náš příběh, čtěte více.
Děkujeme za vaši přízeň!