Formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy
 

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IV.1 či o jiný případ, ve kterém nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pokud je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, začíná tato lhůta běžet ode dne převzetí poslední části dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v uvedené čtrnáctidenní lhůtě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím viz níže. Odstoupení od kupní smlouvy je bezpodmínečně vyžadováno v písemné formě a musí být kupujícím podepsáno. Podepsaný dokument je možné naskenovat a zaslat jako přílohu elektronickou poštou na adresu info@hotair.cz nebo poštou jako listinu na adresu provozovny. Nepodepsaný či neúplně vyplněný formulář nemá účinky odstoupení od kupní smlouvy.

Více informací o odstoupení od kupní smlouvy naleznete zde.

  


Pouze pro spotřebitele: Formulář k odstoupení od kupní smlouvy - Lukáš Urbanec

Pokud je nákup proveden na firmu (na IČO), je možné využít programu zapůjčení zboží na zkoušku nebo domluvit se na výměně zboží za jiné, vhodnější pro Vaši aplikaci.

 

 

Jsme tady s vámi už 20 let
Jsme tady s vámi už 20 let

Jsme tady s vámi už 20 let

Za tu dobu jsme ušli pěkný kus cesty.
Pokud vás zajímá náš příběh, čtěte více.
Děkujeme za vaši přízeň!