Filozofie

Pájení horkým vzduchem je velmi výhodná alternativa k použití klasické mikropájky ve všem aplikacích, kde je použita povrchová montáž (SMD, SMT). V případě použití obvodů technologie BGA (Ball Grid Array) je práce s mikropájkou již zcela vyloučena a nasazení Hotair technologie je nutností. To je například případ mobilních telefonů, kde je BGA využíváno již od zrodu GSM.

Při práci s horkým vzduchem je nutné správně nastavit teplotu a průtok vzduchu dle průřezu použitého nástavce. Pájka pro letování je tvořena eutetickou směsí olova a cínu a tím je u ní dosaženo teploty tání 183 °C, ačkoliv teplota tání samotného cínu je 232 °C a teplota tání olova 328 °C. Častou chybou bývá zcela zbytečně nastavení příliš vysoké teploty horkého vzduchu (kolem 400 °C). Poté dochází k nadměrnému ohřevu nejen součástek, ale hlavně samotné desky plošných spojů, kterou můžete tímto poškodit. Navíc cín při těchto teplotách velmi rychle oxiduje a zvyšuje tak nároky na tavidlo (flux pastu) a jeho spotřebu. Při přepalování flux pasty se mohou uvolňovat nebezpečné, potenciálně rakovinotvorné látky. Zcela postačí nastavit teplotu 300 °C, maximálně 330 °C.

Stejnou pozornost jako nastavení teploty vzduchu věnujte nastavení průtoku vzduchu. Příliš vysoký výkon kompresoru může způsobit „odfouknutí“ SMD součástek, které jsou již prohřáté a „plavou“.

Nelze podat přesný návod kterak naladit oba popisované parametry; záleží na parametrech použitého horkovzdušného nástavce, desce plošných spojů, rozměrech BGA a v neposlední řadě na stylu práce konkrétního technika. Pouze prací a zkoušením různých kombinací nastavení získáte potřebné zkušenosti. Nebojte se. Nebude to trvat dlouho.

Návod na práci s horkovzdušnou stanicí

První úkon, který musíte provést po vybalení stanice je uvolnění aretačního šroubu zespod přístroje dle obrázku (netýká se přenosných typů a stanic s turboventilátorm namísto kompresoru např. 857) – pokud se jedná o typ stanice, která je vybavena velkým typem kompresoru; jestliže šroub dle obrázku na šasi nenajdete, přeskočte prosím tento krok. Šroub je použit pro ochranu před utržením gumových silentbloků, na kterých je připevněn kompresor. Pokud budete horkovzduch kdykoli v budoucnu přepravovat, nezapomeňte šroub opět po dobu transportu připevnit zpět.

Obr.: Umístění aretačního šroubu na spodní straně přístroje.

Na konec horkovzdušné hubice nasuneme nástavec – vyberte si z typů dodaných k přístroji nebo si vyberte z naší nabídky na www.hotair.cz. Dbejte na to, aby byl nástavec zasunut co nejdále na tubus, aby se zakryly mezery mezi dilatační spárou pro dotažení a nefoukal nám tudy horký vzduch. Šroub na nástavci nedotahujte příliš; po zahřátí se utahovací očko rozepne.

Obr.: Nasazení horkovzdušného nástavce na tubus.

Zapnutí hotair

U analogových typů nastavte před zapnutím nejprve intenzitu foukání a teplotu otočením patřičných regulátorů (AIR pro nastavení průtoku vzduchu a SET TEMP pro teplotu). Všechny stolní modely kromě kombinovaného typu 968 se zapínají velkým přepínačem POWER. Přepněte jej do polohy ON. Typ 968 má všechny funkce (hotair, mikropájka, odsávání) ovládány zvlášť; horký vzduch se zapíná přepnutím SMD REWORK a činnost je indikována červenou LED nad přepínačem.

Přístroj okamžitě spustí kompresor a začne zahřívat topnou spirálu v rukojeti na požadovanou teplotu. K dosažení nastavené teploty dojde zhruba za 30 sekund a poté bude stále udžována. Žhavení spirály je indikováno červenou LED na čelním panelu stanice. Teplotu vzduchu i průtok je možné samozřejmě kdykoli během chodu přístroje měnit dle aktuální potřeby. Nikdy však nepoužívejte kombinace vysokých teplot s nízkým průtokem vzduchu – spirála je pak trvale rozžhavena a hrozí její poškození v případě, že je rukojeť vystavena většímu přetížení jako je pád nebo prudké zasazení do držáku. Při nastavených teplotách nad 250 °C nesmí být regulátor průtoku vzduchu stažen na minimum. U stanic s indikátorem průtoku vzduchu musí být nastaven tak, aby byla kulička vyzvednuta ze své klidové pozice. Jestliže je vysoká teplota nutná, nastavte vyšší průtok vzduchu a nasaďte nástavec s větším průřezem.

Ovládání digitálních přístrojů nebo přístrojů s kombinovaným ovládáním je pozměněno pouze o způsob nastavení teploty/průtoku. Namísto otáčení potenciometrem mačkáte příslušná tlačítka označená šipkami nahoru nebo dolů. U těchto stanic je navíc na displeji zobrazována aktuální teplota horkého vzduchu. Některé horkovzduchy z naší nabídky jsou vybaveny ukazatelem průtoku vzduchu. Intenzita foukání je reprezentována výškou kuličky.

Rukojeť horkého vzduchu odkládejte vždy pouze do držáku z levého boku stanice – nikdy ne na desku stolu. Zapnutý přístroj nenechávejte bez dozoru; teplota horkého vzduchu je vyšší než zápalná teplota mnohých materiálů v jeho okolí…

Při pájení BGA a SMD obodů horkým vzduchem vždy používejte flux pastu. Nikdy nepájejte „na sucho“. Nabídku najdete na www.hotair.cz.

Vypnutí horkovzduchu provedete překlopením přepínače POWER do polohy OFF. Stanice se nevypne okamžitě. Vypne se pouze ohřev spirály a kompresor bude dále prohánět studený vzduch okolo spirály, aby ji ochladil na bezpečnou teplotu. K odstavení kompresoru dojde až při ochlazení spirály na cca 80 °C.

Ovládání ostatních funkcí

Kombinované horkovzdušné stanice v sobě integrují funkce hrotové pájky, odsávače kouře při pájení hrotovou pájkou případně vakuovou pinzetou.

Hrotovou pájkou jsou vybaveny modely 968, 701, 908+, 2738, LT-5836B, LT-5838B, 803A, 2702. Kabel pájecího pera připojte do patřičné zdířky při levé straně čelní strany přístroje a dotáhněte aretační kroužek. Zapnutí mikropájky provedeme překlopením druhého (menšího) přepínače do polohy ON. U modelu 968 se jedná o přepínač označený SOLDERING. Ke změně pájecí teploty (teploty hrotu mikropájky) použijte otočný ovladač s vyznačenými °C od 200 do 480. Nahřívání hrotu je indikováno červenou LED nad konektorem pro pájecí pero. Pro teplotu hrotu mikropájky platí stejné zásady jako pro teplotu horkého vzduchu. Pokud nastavíte zbytečně vysokou teplotu, bude hrot oxidovat a zkracuje se tím jeho životnost. Vysokou teplotu používejte pouze při pájení součástí s velkým odvodem tepla a to jen po dobu nezbytně nutnou. Pájecí pero odkládejte pouze do stojánku, který je k tomuto účelu určen. Zapnutý přístroj nenechávejte bez dozoru; teplota pájecího hrotu je vyšší než zápalná teplota mnohých materiálů v jeho okolí…

Odsáváním kouře z okolí hrotu mikropájky je vybaven model 968, 2702 a 2738. Zde je nutné kromě kabelu hrotové pájky připojit také hadičku pro odsávání kouře. Nejprve připojte a aretujte konektor mikropájky a poté nasaďte hadičku. Pokud bude zapnutá pouze mikropájka (pouze přepínač SOLDERING bude v poloze ON), nebude funkce odsávání aktivní. Aktivujete ji přepínačem SMOKE ABSORBER. Sání je možné zapnout nezávisle na mikropájce. Pokud je zapnutý horkovzduch a tedy běží kompresor, je odsávání vždy v provozu.

Funkcí vakuové pipety/pinzety je vybaven typ 852A++ a 932. Pipeta je v provozu vždy, když je zapnutý horký vzduch a nemá tedy žádný ovládací prvek typu ON/OFF. Tělo vakouvé pinzety má zhruba uprostřed dírku, kterou je nasáván vzduch a v ústí pipety tak není podtlak. Pro aktivování je potřeba ucpat dírku prstem – přiložte gumový náustek na součástku, kterou chcete nabrat a ucpěte prstem otvor. Po usazení obvodu na místo stačí pouze uvolnit otvor a součástka bude uvolněna.

Desolder rukojetí – tedy dutým hrotem k odsávání cínu jsou vybaveny typy 474, 701 a 2702. Před zprovozněním musíte připojit jak konektor pro ohřev spirály, tak hadičku pro odsávání cínu pod tlakem. Nastavte teplotu dle typu plošného spoje a používané pájecí směsi pomocí příslušného potenciometru. Přibližná teplota odpovídající jednotlivým stupňům jest 1 – 228 °C, 2 – 256 °C, 3 – 283 °C, 4 – 311 °C, 5 – 339 °C, 6 – 367 °C, 7 – 394 °C, 8 – 422 °C. Zapněte přepínačem do polohy ON a počkejte několik minut než se celá trubice neprohřeje. Stiskem tlačítka na rukojeti uvedete do chodu kompresor a ten bude nasávat roztavený cín z okolí ústí letovací trubice do filtru, kde dojde k jeho ztuhnutí. Vždy okamžitě po ukončení práce ještě než vypnete ohřev pistole je nutné tuto pročistit pomocí přiložených jehel; stejně tak to doporučujeme i během práce samotné. Při této činnosti věnujte zvýšenou pozornost bezpečnosti neboť celá kovová plocha letovací trubice je nebezpečně horká! Po vychladnutí vždy rozeberte zásobník na cín a odstraňte zatuhlé kusy z filtru. Při evidentním opotřebení filtru tento okamžitě vyměňte za nový.

Při práci nastavujte co nejvyšší možnou teplotu, aby nedocházelo k tuhnutí cínu v odsávací trubici. Ze stejného důvodu nechte před započetím práce dutý hrot pájky nejprve řádně prohřát. Během práce pak po nasátí většího množství cínu pravidelně pročistěte hrot pomocí přiloženého čistícího drátu. Tuto činnost proveďte zejména před vypnutím o ochlazením hrotu.

Informace o konstrukci zařízení

Celé kovové šasi stolních horkovzdušných stanic je zemněno. Uzemněn je rovněž ocelový tubus horkovzdušné rukojeti a hrot mikropájky! Celý elektrický systém je jištěn přístrojovou pojistkou, kterou najdete ve standardním šroubovacím pouzdře na zadní straně šasi.

Přenosné pájecí stanice

Konstrukce přenosných horkovzdušných a pájecích stanic je modifikována tak, aby byl celek co nejmenší a nejlehčí. Základna přístroje je osazena výhradně pulsním zdrojem, který je výrazně lehčí než klasický transformátor. Těžký a rozměrný transformátor je nahrazen turbínovým ventilátorem umístěným v rukojeti. Komfort práce tak zůstává srovnatelný se stolními systémy stejně jako výkony přístroje.

K základnové/řídící části připojíme do patřičně označené zdířky horkovzdušnou rukojeť a/nebo mikropájku. Stanici pak připojíme k síti 230V pomocí přiloženého napájecího kabelu.

Ovládání: přenosné stanice LT-5836B, LT-5838B, LT-5082B a LT-5083A jsou ovládány plně digitálně a parametry zobrazuje číslicový displej.

LT-5082B (YiHUA 8858): !! důležité upozornění – tento typ pájky má v rukojeti osazen magnetický snímač pro detekci pracovního režimu a funkci automatického vypínání při odložení rukojeti do stojánku. Ve stojánku je uložen magnet; bez stojánku nebude možné pájku zapnout – spirála začne hřát až po sejmutí rukojeti ze stojanu. Zapnutí se provádí dlouhým stiskem tlačítka SETUP (ON/OFF). Před zapnutím musí být rukojeť usazena ve stojanu. Po zapnutí se na displeji objeví tři pomlčky. Nastavení teploty proveďte stiskem tlačítka SETUP – rozbliká se první cifra, která reprezentuje teplotu ve stovkách stupňů Celsia. Tlačítkem šipek zvolte požadovanou cifru a stiskem SETUP se přesuňte k nastavování desítek  °C a stejně pak k jednotkám  °C. Dalším stiskem tlačítka SETUP se zobrazená teplota uloží do paměti a na displeji se objeví písmeno F a dvouciferná hodnota reprezentující intenzitu průtoku vzduchu. Nastavte průtok vzduchu stejně jako při volbě teploty v rozmezí 01–99. Opětovným stiskem SETUP po nastavení jednotek této veličiny se tato uloží do paměti. Uchopte rukojeť a sejměte ji ze stojánku. Stanice zapne ohřev vzduchu i ventilátor a bude regulovat vámi nastavené hodnoty. Po odložení zpět do stojanu dojde k vypnutí topné spirály a ochlazení na 90 °C. Poté bude vypnut i ventilátor a stanice přejde do stand-by režimu (na displeji 3ד–“). Vypnutí se provede dlouhým držením tlačítka SETUP (ON/OFF).

LT-5083A: Po zapnutí přepínačem na zadní části se na LCD objeví výzva k výběru jazyka – zvolte si English stiskem Down. Nastavení se uloží a příští zapnutí do něj již nebudute muset zasahovat. Do menu pro nastavování teploty a průtoku vzduchu vstoupíme stiskem tlačítka Setup. Mačkáním Up a Down posunete ukazatel na položku, kterou chcete nastavit (Wind nebo Tmpt) a opětovně stisknete Setup. Nyní využijte Up a down pro nastavení požadované hodnoty a potvrďte zmáčknutím Setup. Vypnutí stanice provedete přidržením Down po dobu 3 sekund.

LT-5836B, LT-5838B: Stanici zapneme přepnutím kolébkového přepínače na zadní straně do polohy 1. Jedním zmáčknutím FUN1 se dostaneme k nastavení teploty horkého vzduchu; použijte tlačítka s šipkami pro volbu. Opětovným stiskem FUN1 dojde k uložení nastavení. Stiskněte FUN1 dvakrát pro nastavení intenzity proudění vzduchu. Opětovným stiskem FUN1 dojde k uložení nastavení. Zmáčknutí FUN 2 nám umožní zvolit teplotu hrotu mikropájky, druhý stisk FUN2 uloží nastavenou hodnotu.

8032A++, 8032: Přenosné stanice typů 8032A++ a 8032 nemají základnovou stanici a ovládání tedy naleznete přímo na rukojeti. V případě 8032A++ se jedná o digitální ovládání pomocí tlačítek + a − pro nastavení teploty vzduchu a druhého páru nezávislých tlačítek + a − pro nastavení průtoku vzduchu. Páté tlačítko mezi těmito páry slouží k okamžitému resetování nastavených hodnot (teplota na 90 °C a intenzita foukání na 30 %). Typ 8032 je analogový a oba parametry se ovládají potenciometry přímo na rukojeti.

8016: Regulace otáček ventilátoru je dvoustupňová a provádí se kolébkovým přepínačem na rukojeti. Nastavení výstupní teploty je možné kdykoli během provozu měnit otáčením zadní krytky jak ukazuje jeden z obrázků. Změna se okamžitě projeví na výstupní teplotě vzduchu a je zobrazena na LCD.

Pro nastavování parametrů samozřejmě platí stejné zásady jako pro práci se stolními přístroji tak, jak je to popsáno v prvním odstavci.

Nikdy nepokládejte rukojeť hotairu nebo mikropájku přímo na pracovní stůl! Vždy využijte příslušné stojánky dodané v balení se stanicí.

Stolní stanice vybavené mikrospínačem v odkládacím stojánku pro horkovzdušnou rukojeť disponují funkcí automatického vypnutí při nepoužívání, tedy odložení rukojeti do stojánku. Tato funkce se aktivuje po cca 5 minutách nepoužívání hotairu (sepnutí mikrospínače). Po uchopení rukojeti systém okamžitě spustí ohřev spirály a pokračuje dle dříve zvoleného programu.

Údržba stanic

Pokud budete dodržovat všechny zásady práce s horkým vzduchem a mikropájkou není potřeba žádné speciální údržby stanice. Jediná součást, která se bude přirozeně pozvolna opotřebovávat je hrot mikropájky. U něj dochází vlivem vysokých teplot k oxidaci povrchu a k postupnému pomalému úbytku materiálu. Je to také jediná část, o kterou se musíte starat, jestli chcete, aby pájení bylo pohodlné. Vždy mějte při práci navlhčenou špongii a zoxidovaný cín nebo jiné nečistoty s hroty během práce otírejte. Pokud budete muset použít po dlouhou dobu nadstandardně vysoké teploty hrotu a navíc jej delší dobu nepoužíváte (máte jej pouze nahřátý ve stojánku), může dojít k silné oxidaci povrchu hrotu. V takovém stavu je prakticky nepoužitelný, protože k němu nepřilne pájecí směs; je nutné jej očistit. NEDOPORUČUJEME čištění provést obroušením smirkem nebo oškrabáním nožíkem přímo na horkém hrotu. Vede to sice k dobrému výsledku, ale také ke zkracování životnosti hrotu. V takových případech doporučujeme použít neutrální kapalinu z naší nabídky nebo ještě lépe „tip activator“. Tip aktivátor je směs chemikálií, do které na chvíli vložíte hrot nahřátý na teplotu kolem 400 °C. Po tomto ošetření na něm opět krásně ulpívá cín; aktivátor hrotu doporučujeme použít i pro provotní „inicializaci“ hrotu před prvním letováním.

Uznání záruky: následující předpisy jsou důležité pro práci s horkovzdušnou pájkou a nedodržení povede ke ztrátě záruky na topnou spirálu. Topná spirála je při vypnutém stavu prakticky nezranitelná. Jedná se o spirálu z odporového drátu a je schována v kovovém tubusu vyvložkovaného keramickou vložkou. K poškození může dojít pouze, když je spirála rozžhavena. Při normálních teplotách pro letování k tomuto stavu nedochází, ale pokud nastavíte velmi vysokou teplotu navíc v kombinaci s nízkým průtokem vzduchu, bude trvale rozžhavena. Jestliže opravdu potřebujete používat vysokou teplotu vzduchu, mějte ji nastavenu pouze po nezbytně nutnou dobu a hlavně dbejte na to, aby rukojeť nebyla vystavena otřesům jako prudké položení do stojanu nebo pád rukojetě na zem. Pokud by při eventuální reklamaci bylo zjištěno přerušení topné spirály a řídící elektronika bude v pořádku, nebude reklamace uznána!

Příslušenství a náhradní díly

Všechny pájecí nástroje jsou dodávány se základními nástavci – základním pájecím hrotem u mikropájek a několika nástavci různých průměrů v případě horkovzdušných pájek. Jestliže vaše aplikace vyžaduje jiné nástavce, stačí shlédnout nabídku horkovzdušných nástavců a hrotů na našich webových stránkách. Záměnu hrotů nebo hotair nástavců můžete pochopitelně provádět sami. U hotairu stačí křížovým šroubovákem povolit objímku a nástavec stáhnout z tubusu. Výměnu hrotu pájky provedeme po odšroubování převlečné matice. Před výměnou těchto částí se ujistěte, že je nástroj vychladlý!

Při letování vždy používejte tavidlo nebo flux pastu. Tavidla nejsou součástí balení stanic. Vyberte si flux pastu vyhovující povaze pájeného materiálu na našich webových stránkách. Letování bez těchto přípravků může mít fatální následky zejména při práci s BGA obvody neboť budete muset obvod vystavit vysokým teplotám po delší dobu; může dojít ke zničení obvodu nebo desky plošných spojů. Uvědomte si ale, že vdechování výparů těchto prostředků není zdraví prospěšné. Dokonce se jedná o potenciálně karcinogenní látky. Použijte vhodné zajištění nuceného odvětrání viz. například odsavač kouře na našivh webových stránkách.

Pokud se něco stane s vašim zařízením po záruční době jsme připraveni poskytnout vám plný servis a podporu. Buďto zašlete stanici na naši adresu k opravě nebo můžete využít nabídky náhradních dílů. Jedná se zejména o topné spirály, gumové hadice, plastové rukojeti, kompresory nebo kompletní pájecí pera.

Technické parametry

Hot-air stanice

přenosné: www.hotair.cz - přenosné
stolní: www.hotair.cz - stolní
stanice pro pájení bez olova: www.hotair.cz - 2738
předehřívání pcb: www.hotair.cz - předehřevy
infračervené stanice: www.hotair.cz - infra pájky

Mikropájky

přenosné: www.hotair.cz - přenosné mikropájky
stolní: www.hotair.cz - stolní mikropájky
desolder (nástroje pro odletování součástek): www.hotair.cz - desoldery

Jsme tady s vámi už 20 let
Jsme tady s vámi už 20 let

Jsme tady s vámi už 20 let

Za tu dobu jsme ušli pěkný kus cesty.
Pokud vás zajímá náš příběh, čtěte více.
Děkujeme za vaši přízeň!